kuva yritysasiakkaista

Lääketeollisuus

Lääkkeiden suojaaminen tuholaisilta

Rentokil tunnistaa tuholaistorjunnan merkittävän roolin siinä, että lääkevalmistajat voivat varmistua ylittävänsä kaikkein tiukimmat säädösvaatimukset lääkevalmistuksessa.

Rentokil on kehittänyt ennakoivan tuholaisten torjunnan tarjoamaan korkeinta varmuustasoa lääkevalmistajille, jotta he eivät ole alttiina saastumisriskille ja voivat todentaa noudattavansa säädösvaatimuksia täysin.

Lääkevalmistus

Periaatteena on luoda yksi tai useampia vartioketjuja joilla minimoidaan riski tuholaisten pääsystä puhtaille alueille. Nämä vartioketjut tarkastetaan säännöllisesti niiden murtumattomuuden ja täyden suojauksen varmistamiseksi.

Erikoiskoulutetut palveluasiantuntijamme työskentelevät kanssasi tehokkaan puolustuksen määrittelemisessä ja antavat neuvontaa työtavoista ja menetelmistä tuholaisten sisäänpääsyn ja ongelmaksi muodostumisen riskin vähentämiseksi.

Kykenemme vastaamaan nopeasti mahdollisiin tuholaistoiminnan merkkeihin ja tuholaisten käsittelyn lisäksi varmistamme, että perussyy niiden ilmestymiseen tunnistetaan ja hoidetaan lisäriskien estämiseksi.

Kaikki tiedot jokaisesta palvelukäynnistä tallentuvat PestNetOnline-Online-raportointijärjestelmäämme. Sitä kautta saadaan varoitus havaitusta tuholaistoiminnasta rakennepiirustuspohjalla ja tieto suoritetuista toimenpiteistä sekä suosituksista riskin vähentämiseksi. Tuholaisuhkatapausten varalta on läpinäkyvä seurantajärjestelmä, joka on yhteensopiva tärkeimpien lääkevalmistuksen seurantakäytäntöjen kanssa.

Lisätietoja lääkevalmistajille suunnatuista tuholaisten hallintaohjelmistamme saat tai lääkealaan erikoistuneen ja sitä hyvin ymmärtävän yhteyshenkilön käynnin voit sopia soittamalla numeroon 020 7893 205.