kuva yritysasiakkaista

Sinun liiketoimintasi

Eri tuholaisten aiheuttama riskiprofiili vaihtelee liikeyrityksen tai organisaation toimintojen mukaan, joten on tärkeää, että tuholaistorjunnan palveluohjelma on sopiva yrityksesi tuholaisriskeille.

Esimerkiksi, jotkin tuholaiset aiheuttavat paljon korkeamman riskitason  joillakin toimialoilla. Koit ovat korkea riski tekstiilejä käsitteleville yrityksille, elintarviketuholaiset ja torakat elintarvikepalveluyrityksille ja luteet hotelleille. Me varmistamme, että palveluohjelmanne kattaa kaikki uhat, joita tuholaiset voivat aiheuttaa.

Samoin tuholaisten sietokyky vaihtelee niiden liiketoiminnalle aiheuttaman riskin mukaan. Hiiri rakennustyömaalla on riesa mutta hiiri elintarvikkeiden tuotantolaitoksessa aiheuttaa laitoksen sulkemisen ja mittavia taloudellisia tappioita. Räätälöimme sinullepalveluohjelman, joka vastaa liiketoimintasi tuholaisriskitasoa.

Yleisesti ottaen ei ehkä ole kovin kustannustehokasta ylläpitää korkeampaa palvelutasoa ellei sitä tarvita, mutta jos ohjelman kattavuus ei ole riittävä, altistutaan liialliselle tuholaisten aiheuttamalle riskille.

Rentokil on kehittänyt palvelutarjouksia eri toimialoille sopiviksi, mutta näitä suosituksia tuetaan aina toimipaikkojen tarkastuksilla, joilla käsitellään mahdolliset erityisriskit ja toimipaikan huolet.

Ota selvää sinulle sopivasta tuholaistorjuntapalvelusta: