kuva yritysasiakkaista

Hotelli

Pidä kutsumattomat vieraat poissa

Ennakoiva tuholaistorjunta on tärkeää hotelleille, koska ne ovat alttiita tuholaisuhille ja tuholaisten vaikutukselle hotellin maineelle.

Hotelli

Se ei kuitenkaan tarkoita suojauksen kustannusten olevan liiallisia. Tärkeintä on tunnistaa eri hotellin osien kohtaamat riskit ja kehittää palveluohjelmat kattamaan ne:

Keittiö ja ruokailusalit

Keittiö, ravintola ja muut ruokailutilat vaativat erityistä suojausta tautien korkean levittämisriskin aiheuttavia hiiriä, rottia, kärpäsiä ja torakoita vastaan. Ennakoiva käsittely on välttämätöntä näillä alueilla ja sitä edellyttävät terveysviranomaisten tarkastukset.

Jos tuholaisia ei torjuta riittävästi, ne siirtyvät ruuanvalmistus- ja varastointitiloista ruokailutiloihin ja muualle, jossa ne voivat aiheuttaa riesaa tai ahdistusta asiakkaille.

Hotellihuoneet

Suurin tuholaisuhka hotellihuoneissa on luteet ja muut purevat hyönteiset.

Luteista on tulossa merkittävä ongelma monissa paikoin ympäri maailmaa. Kaikki hotellit ovat ludepesiytymien riskissä, mutta erityisesti ne jotka majoittavat paljon kansainvälisiä matkustajia tai asiakkaita, jotka muuttavat usein hotellista toiseen.

Nopea toiminta luteita vastaan on ratkaisun avain, nopea havaitseminen ja käsittely varmistaa, etteivät ne pääse leviämään muualle rakennukseen. Ludeongelmien käsittelyn ja ennaltaehkäisyn lisäksi Rentokil voi auttaa henkilökunnan kouluttamisessa etsimään ludeongelmien merkkejä nopean havaitsemisen varmistamiseksi.

Muut sisätilat

Muut hotellin tilat mukaan lukien urheilutilat tai tekniset tilat ovat matalamman pesiytymäriskin piirissä, mutta ne tulisi silti ottaa mukaan säännölliseen palveluohjelmaan.

Ulkotilat

Rentokil käsittelee ja estää tuholaisongelmia hotellitontin rajojen sisällä käyttäen ampiaisverkkoja, linnunpelotusta ja auttaen tontin suojaamisessa muita villieläimiä vastaan.

Integroitu palveluohjelma hotelleille

Tuholaisten hallintapalvelu Rentokililtä on suunniteltu suojaamaan hotelleja tuholaisilta todettujen uhkien ja erityistarpeiden mukaan räätälöidyllä suunnitelmalla. Paikallinen asiantuntijasi vierailee toimipaikassasi säännöllisesti tarkastamassa syöttiasemat, etsimässä tuholaistoiminnan merkkejä, tunnistamassa mahdollisia riskejä ja opastamassa toimista, joita voidaan suorittaa tulevaisuuden tuholaisongelmien riskien vähentämiseksi.

Jos ongelma havaitaan, nopean vasteen sitoumuksemme tarkoittaa, että asiantuntijasi on luonasi nopeasti ja tuholaisongelma hoidetaan niin ettei se toistu.

Jos huolehdit toimipaikkojen verkostosta, ne kaikki voidaan ottaa osaksi yhtä palvelusopimusta, jota hoitamaan tulee yhteyshenkilö, tehtävänään koordinoida palvelutoimitukset kaikkiin hotelleihin. Jokaisella eri toimipaikalla tulee kuitenkin olemaan yhteytensä paikallisiin asiantuntijoihin ja tarkastajiin.

Lisätietoja siitä, kuinka voimme suojata hotelliasi tuholaisilta tai hoitaa minkä tahansa olemassa olevan tuholaisongelman saat sopimalla hotelliliiketoimintaa ymmärtävän tarkastajan käynnistä soittamalla meille numeroon 020 7893 205.