kuva yritysasiakkaista

Elintarvikkeiden jalostus

Ennakoiva tuholaisten torjunta elintarvikkeiden valmistukseen

Elintarvikkeiden tuotanto ja pakkaaminen on erittäin kilpailtu toimiala, joka vaatii kaikkein tiukimpien laatu- ja hygienianormien noudattamista. Tässä ympäristössä elintarvikkeiden pilaantuminen tai saastuminen edes vähäisestä tuholaistoiminnasta on mahdoton hyväksyä.

Rentokilin Ennakoiva tuholaisten torjunta -palvelu on suunniteltu erityisesti elintarvikkeiden valmistukseen varmistamaan, ettei tuholaistoiminnasta koidu kielteisiä vaikutuksia omien, asiakkaiden tai laaduntarkastajien normien noudattamiselle.

Elintarvikkeiden jalostus

Laatimamme palveluohjelma on hyvin toimipaikkakohtainen ja siinä otetaan huomioon elintarvikkeiden pakkaus- ja käsittelytavan (pakasteet, huoneenlämmössä varastoitavat, jne.), raaka-aineiden ja lopputuotteen mukaisesti erityiset tuholaisuhat.

Tarjoamme ennaltaestävää ohjausta jolla minimoidaan pesiytymän muodostumisen riski, myrkyttömät käsittelyt mahdollisille ympäryssuojan läpi tunkeutuville tuholaisille ja havaitsemisteknologian hälyttämään milloin toimenpiteet ovat välttämättömiä.

Erikoiskoulutetut palveluasiantuntijamme työskentelevät kanssasi tehokkaan puolustuksen määrittelemisessä ja antavat neuvontaa työtavoista ja menetelmistä tuholaisten sisäänpääsyn ja ongelmaksi muodostumisen riskin vähentämiseksi.

Kaikki tiedot jokaisesta palvelukäynnistä tallentuvat PestNetOnline-Online-raportointijärjestelmäämme. Sitä kautta saadaan varoitus havaitusta tuholaistoiminnasta laitoksen tontin karttapohjalla ja tieto suoritetuista toimenpiteistä sekä suosituksista riskin vähentämiseksi. Tuholaisuhkatapausten varalta on läpinäkyvä seurantajärjestelmä, joka on yhteensopiva tärkeimpien elintarvikevalmistuksen seurantakäytäntöjen kanssa.

Lisätietoja elintarvikkeiden valmistajille suunnatuista tuholaisten hallintaohjelmistamme saat tai elintarvikealaan erikoistuneen ja sitä hyvin ymmärtävän yhteyshenkilön käynnin voit sopia soittamalla numeroon 020 7893 205.