Pest Guides

Tuhatjalkainen

Order — DIPOLOPODA

Ulkonäkö

Tuhatjalkaisia
  • Lajeja ja on monia. 7-50mm pitkä.
  • Kapeassa ja lieriömäisessä ruumiissa on monia jaokkeita.
  • Jokaisessa jaokkeessa on kaksi paria raajoja eli 17-100 raajaparia yhteensä.

Elinkaari

  • Munat haudataan rykelminä maaperään ja kehitysasteet käyvät läpi useita vaiheita noin kahden vuoden aikana.

Tavat

  • Tuhatjalkaiset käyttävät ravinnokseen kasveja ja kosteaa/hajoavaa vihannesainesta. Ne kiertyvät häirittäessä rullalle.
  • Löytyvät tavallisesti ulkoa.