Tietoa Rentokilistä

Yrityksen sosiaalinen vastuu

Lähestymistapamme yrityksen sosiaaliseen vastuuseen on erottamaton osa liiketoimintaamme ja olemme kehittäneet täyden valikoiman ympäristöystävällisiä tuholaistorjunta-, terveys- ja turvallisuus- sekä työntekijä- ja asiakassuhdekäytäntöjä, joilla lähtökohtamme tulevat selviksi.

Tuemme näiden Hyvien toimintatapojen menetelmien noudattamissa kattavilla hyvien toimintatapojen ohjeilla, jotka kattavat kaikkea terveydestä ja turvallisuudesta asiakkaan tiloissa ympäristöystävällisen tuholaistorjunnan perusperiaatteisiin ja säästävään vedenkäyttöön.

Kaikki Rentokilin työntekijät kenttätyön asiantuntijoista ylimpiin johtajiin osoittavat vakaata sitoutumista yrityksen sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristöystävälliseen tuholaistorjuntaan soveltamalla hyvien toimintatapojen ohjeita kaikessa päivittäisessä työssään.

Lisätietoja aiheesta Rentokil Initial Corporate Social Responsibility (Englanniksi)