Tekninen kuva

Ympäristönsuojelu

Tuholaiset voivat aiheuttaa monenlaista vahinkoa liiketoiminnalle ja kotiympäristöille, mutta Rentokilin tavoitteena on käsitellä kaikkia tuholaisongelmia tavoilla, joilla on vähimmät vaikutukset luonnonympäristölle. Ympäristöystävällinen tuholaistorjunta kuuluu olennaisena osana kaikkeen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaamme ja se ilmenee myös kenttätyöstämme.

Rentokil johti monimutkaisten valvonta- ja havaintojärjestelmien kehitystä, joilla voidaan vähentää ympäristöön joutuvien myrkkyjen määrää, sillä käsittelyjä suoritetaan vain kun ongelmia todella ilmenee. Rentokil noudattaa myös tarkasti kaikkia asiaankuuluvia terveys- ja turvallisuussäädöksiä ja olemme saaneet useita palkintoja terveyden ja turvallisuuden edistämisestä viime vuosina.

Jatkuva uuden luominen on yhtiöllemme elintärkeää, sillä tuholaiset kehittyvät hyödyntämään muuttuvaa ympäristöään ja siten torjuntatoimienkin on kehityttävä. Kehitystyökin korostaa aina pienintä ympäristövaikutusta. Luminos-tuotemallisto sulkee sisäänsä lentävien hyönteisten jäännökset vähentäen saastumisriskiä hyönteisten ruumiinosista. Samoin uusi mallistomme RADAR -jyrsijäloukkuja säilöö hiiren tai rotan suljetussa ympäristössä ennen hävittämistä, eliminoiden saastumisriskin. Ympäristöystävällinen tuholaistorjunta toiminnassa:

Vastuullisen jyrsijämyrkkyjen käytön kampanja (CRRU)

Vastuullisen jyrsijämyrkkyjen käytön kampanja (CRRU) kannustaa suorittamaan tehokkaan jyrsijöiden torjunnan käyttämällä jyrsijämyrkkyjä vastuullisesti villieläinten suojelemiseksi. Rentokil tuholaistorjunta on CRRU:n täysjäsen ja tärkeimpiä tukijoita.

Yritysasiakkaat

020 7893 205

Ilmainen aluetarkastus

Ota yhteyttä

Tarpeittenne täyttäminen