Tietoa Rentokilistä

Juridinen lausuma

Oikeus käyttää tätä Rentokil Initial Group* -sivustoa edellyttää seuraavien käyttöehtojen ja -vaatimusten noudattamista. Olet vastuussa siitä, että kaikki henkilöt, jotka saattavat tuloksena sinun toiminnastasi käyttää tätä verkkosivustoa, tuntevat nämä ehdot. Käyttämällä tätä verkkosivustoa suostut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja -vaatimuksia. Rentokil Initial Group varaa itselleen oikeuden muuttaa, poistaa tai vaihtaa näiden verkkosivujen sisältöä milloin tahansa ennakolta ilmoittamatta.

*Jollei toisin mainita, viittaukset tässä oikeudellisessa lausunnossa Rentokil Initial Groupiin tarkoittavat Rentokil Initial plc:tä ja sen yritysryhmää.

Vastuuvapauslauseke

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot eivät ole täydellisiä ja ne on tarkoitettu vain yleisiin tiedotustarkoituksiin. Vaikka sivustolle julkaistut tiedot on koostettu huolellisesti, ei Rentokil Initial Group takaa niiden täsmällisyyttä. Tiedot eivät ehkä ole ajan tasalla tai sovellettavissa jonkun tietyn tapauksen olosuhteisiin. Rentokil Initial Group ei voi ottaa mitään vastuuta tämän sivuston epätäsmällisyyksistä tai puutteista ja päätökset, jotka teet tämän sivuston sisältämien tietojen perusteella, ovat ainoastaan omalla vastuullasi. Rentokil Initial Group ei hyväksy korvausvelvollisuutta mistään suorasta, epäsuorasta, välillisestä tai minkäänlaisesta muusta tappiosta tai vahingosta, joka johtuu tämän sivuston tai sillä olevan informaation käytöstä tai sivulle tai tietoihin käsiksi pääsystä.

Pääsy sivustolle

Rentokil Initial Group ei anna minkäänlaisia takeita sille, että tämä verkkosivusto on käytettävissä, että sen käytössä ei tule keskeytyksiä tai että verkkosivusto, sen sisältö, sivuston ja sen palvelimen operointi ovat virheettömiä ja viruksettomia. Rentokil Initial Group varaa itselleen oikeuden lopettaa, keskeyttää tai kieltää pääsysi verkkosivustolle milloin tahansa ja mistä syystä tahansa, ennakolta ilmoittamatta.

Copyright

Copyright © 2009 Rentokil Initial plc. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki kopiointi- ja muut immateriaalioikeudet kaikkeen tekstiin, kaikkiin kuviin ja muuhun aineistoon tällä verkkosivustolla omistaa the Rentokil Initial Group tai ne ovat sivustolla oikeuksien omistajan luvalla.

Sinulla on lupa selailla tätä sivustoa ja tuottaa otteita siitä tulostamalla tai lataamalla ei-kaupallisiin, tiedollisiin tai henkilökohtaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Kaikki muu käyttö on ehdottomasti kiellettyä. Mitään mistään tämän sivuston osasta tuotettua kopiota ei saa myydä, jaella tai välittää kaupallisen hyödyn saavuttamiseksi, muutettuna, mihinkään muuhun teokseen, julkaisuun tai verkkosivustoon liitettynä ilman Rentokil Initial plc:n kirjallista ennakkolupaa.

Tuote- ja palvelutarjonta

Viittaus mihinkään palveluun tai tuotteeseen tällä sivustolla ei muodosta tarjousta toimittaa tai myydä kyseistä palvelua tai tuotetta eikä tarkoita, että palvelu tai tuote on saatavilla kaikilla alueilla tai kaikissa maissa. Jos joku on kiinnostunut jostain tietystä palvelusta tai tuotteesta, hänen tulee ottaa yhteyttä paikalliseen Rentokil Initial Group -yhtiöön tai -edustajaan saadakseen tietoa jonkin tietyn palvelun tai tuotteen saatavuudesta ja sopivuudesta alueellaan.

Tuotemerkit

Nimet ”Rentokil”, ”Initial”, ”Ambius” ja ”City Link” ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikkiin tämän verkkosivuston tuotemerkit omistaa tai käyttöoikeuden niihin omistaa Rentokil Initial Group.

Arvopaperit

Tämän verkkosivuston sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu eikä sitä saa tulkita kehotukseksi tai houkutukseksi sijoittaa Rentokil Initial plc:n osakkeisiin tai muihin arvopapereihin tai niillä kaupankäyntiin, eikä sivuston informaatio ole neuvo tai suositus ostaa Rentokil Initial plc:n osakkeita.

Osakkeiden hinta ja niistä saatava tuotto voi sekä laskea että nousta ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin sijoittamaansa summaa. Sijoittajien on huomattava, että aiempi menestys ei välttämättä ennusta tulevaa menestystä. Ennen investointipäätöksen tekemistä kannattaa tehdä oma arvio ja pyytää neuvoa sijoitusneuvojalta tai muulta ammattilaiselta, joka tuntee oman taloudellisen tilanteesi ja investointitavoitteesi.

Kolmansien osapuolten verkkosivustot

Rentokil Initial Group ei ole vastuussa minkään muun verkkosivuston sisällöstä, mukaan lukien ne sivustot, joilta olet saattanut päästä tälle sivustolle tai jolle saatat päästä tältä sivustolta. Jos sivustollamme on linkki kolmannen osapuolen verkkosivustolle, linkin olemassaolo ei tarkoita, että Rentokil Initial Group olisi tarkastanut tai hyväksynyt kolmannen osapuolen verkkosivuston tai sen sisällön. Rentokil Initial Group ei ota mitään vastuuta eikä ole millään lailla korvausvelvollinen näiden muiden sivustojen tai niiden sisältämän informaation suhteen, joista sivustoista yhtäkään ei Rentokil Initial Group tue eikä niiden sisältöä tarkista.

Muutokset käyttöehtoihin ja -edellytyksiin

Rentokil Initial Group voi ajoittain muuttaa näitä käyttöehtoja ja -vaatimuksia ilman etukäteisilmoitusta. Nämä käyttöehdot ja -vaatimukset on luettava uudelleen säännöllisin välein. Kun jatkat tämän verkkosivuston käyttöä, sinun katsotaan hyväksyvän päivitetyt tai muutetut käyttöehdot.

Tietosuoja

Rentokil Initial Groupille tämän verkkosivuston kautta luovutettuja henkilötietoja käytetään vain tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lue se huolellisesti ennenkuin ryhdyt käyttämään sivuja. Luovuttamalla meille henkilötietosi suostut antamiesi henkilötietojen tietosuojakäytäntömme mukaiseen käyttöön. Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojen suojakäytännöstämme, kysy lisää osoitteesta:rentokil@rentokil.fi

Lainkäyttövalta

Verkkosivuston käyttöä ja näiden käyttöehtojen ja -vaatimusten soveltamista sekä niiden tulkintaa säätelevät Englannin lait. Englannin tuomioistuimilla on yksinomainen tuomiovalta kaikissa näitä käyttöehtoja ja -vaatimuksia sekä tämän verkkosivuston käyttöä koskevissa kiistoissa.

Tietoa yrityksestä

Tietoa yrityksestä mm. tarkat tiedot rekisteröidyistä nimistä, osoitteista ja numeroista löytyvät tästä.